รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ รอบแบ่งกลุ่มจังหวัดยะลา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     15 พ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก     24 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันประชันเสียงนกเขาขวาชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 โครงการกีฬาพาเที่ยวชายแดนใต้ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 ก.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับกิจกรรมการแข่งขันประชันเสียงนกเขาขวาชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒ โครงการกีฬาพาเที่ยวชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 ก.ย. 2562