ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   9 เม.ย. 2564 7 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล.....   26 ม.ค. 2564 59 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่.....   29 ก.ย. 2563 80 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที.....   23 ก.ย. 2563 89 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบ.....   2 ก.ค. 2563 120 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   2 ก.ค. 2563 128 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   2 เม.ย. 2563 110 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ไ้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   6 ม.ค. 2563 149 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   3 ต.ค. 2562 177 ครั้ง