ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่อง.....   28 ก.ย. 2564 50 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่.....   28 ก.ย. 2564 45 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเบตงเชื่อม.....   17 ก.ย. 2564 46 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกา.....   15 ก.ย. 2564 42 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   8 ก.ค. 2564 83 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   9 เม.ย. 2564 130 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล.....   26 ม.ค. 2564 169 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่.....   29 ก.ย. 2563 179 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที.....   23 ก.ย. 2563 183 ครั้ง