ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่อง.....   28 ก.ย. 2564 51 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่.....   28 ก.ย. 2564 45 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28 ก.ย. 2564 28 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28 ก.ย. 2564 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเบตงเชื่อม.....   17 ก.ย. 2564 47 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกา.....   15 ก.ย. 2564 43 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   6 ก.ย. 2564 36 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   2 ก.ย. 2564 35 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 ก.ย. 2564 37 ครั้ง