ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   9 เม.ย. 2564 7 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล.....   26 ม.ค. 2564 59 ครั้ง
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) จ้างเหมาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4.....   11 ม.ค. 2564 66 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 ม.ค. 2564 31 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   8 ธ.ค. 2563 37 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   5 ต.ค. 2563 91 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่.....   29 ก.ย. 2563 80 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   29 ก.ย. 2563 47 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที.....   23 ก.ย. 2563 90 ครั้ง