ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้าน กม.๗ (ตอน ๒) เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม..... 17 ม.ค. 2562 14 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะเช่าเวที พร้อมอุปกรณ์แสง สี เสียง พร้อมตกแต่งเวทีให้สวยงามในการแข่ง..... 16 มี.ค 2561 54 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี พ..... 16 มี.ค 2561 49 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลสันติสุข จังหวัดยะลา โครงการแ..... 16 มี.ค 2561 48 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเอฟเฟกต์ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข จังหวัดยะลา โครงกา..... 16 มี.ค 2561 46 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสื่อดิจิทัล โครงการต..... 7 มี.ค 2561 46 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา 4 ธ.ค. 2560 38 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนและส่วนภูมิภาค ประจ..... 10 ต.ค. 2560 15 ครั้ง

หมวดย่อย