ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) จ้างเหมาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4.....   11 ม.ค. 2564 6 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 ม.ค. 2564 4 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   8 ธ.ค. 2563 10 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   5 ต.ค. 2563 42 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่.....   29 ก.ย. 2563 34 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   29 ก.ย. 2563 23 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที.....   23 ก.ย. 2563 43 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   22 ก.ย. 2563 24 ครั้ง
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน.....   18 ก.ย. 2563 64 ครั้ง