ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนสุขภาพ ร.๙ บริเวณสวนสาธารณะเบตง ระ..... 4 ก.ค. 2562 1 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงสวนสุขภาพ ร.๙ บริเวณสวนสาธารณะเ..... 3 ก.ค. 2562 3 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร..... 11 เม.ย. 2562 36 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว..... 21 มี.ค 2562 56 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอเมซิ่งเบตง กิจกรรมย่อย กิจก..... 15 มี.ค 2562 66 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 มี.ค 2562 43 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอเมซิ่งเบตง กิจกรรมย่อย กิจก..... 28 ก.พ. 2562 38 ครั้ง icon
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอเมซิ่งเบตง กิจกรรมย่อย กิจก..... 26 ก.พ. 2562 50 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 29 ม.ค. 2562 24 ครั้ง

หมวดย่อย