พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

7 ม.ค. 2561      442 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ องค์เจดีย์ ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร เป้นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

แหล่งที่มา :