เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หรือสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ 2

10 ม.ค. 2561      516 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หรือสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ 2

เป็นป่าดิบชื่นที่มีความอะดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่ามากมาย รวมทั้งนกพันธุ์หายากนานาชนิด และยังเป็นที่อาศัยของชนเผ่าซาไกด้วย ผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ในแนวรอยต่อระหว่างจัวหวัดยะลาและนราธิวาส ถือเป้นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญมาก

Hala-Bala Wildlife Preservation Zone or Southern Pranamapitai Forest Park Area 2

It is very abundant rain forest. There are many wild animals include rare birds. Besides, it is the living place of Sa Gai tribal people. The forest area is big and is along the edge between Yala province and Narathiwat province. The place is considered an important starting point of natural water source.

แหล่งที่มา :