ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

6 ม.ค. 2564      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย