ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

21 ม.ค. 2564      443 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
(Mr. Phiphat Ratchakitprakarn)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Minister of Tourism and Sports)

นายสิรภพ ดวงสอดศรี
(Mr. Siraphop Duangsodsri)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Advisor to minister of Tourism and Sports)

นายนภินทร ศรีสรรพางค์
(Mr. Napintorn Srisunpang)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Vice Minister For Tourism and Sports)

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล
(Mr. Khemmapol Auitayakul)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Secretary to the Minister of Tourism and Sports)

นายคณนาถ หมื่นหนู
(Mr. Khananart Muennu)
โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Spokesman)

นายโชติ ตราชู
(Mr. Chote Trachu)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Permanent Secretary of Ministry Of Tourism and Sports)

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
(Mr. Taweesak Vanichareon)
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Deputy Permanent Secretary)

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์
(Miss Daranee Likhitworasak)
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Deputy Permanent Secretary)

ดร.สันติ ป่าหวาย
(Dr. Santi Pawai)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
(Chief Insepector General)

นายอารัญ บุญชัย
(Mr.Arrun Boonchai)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(Insepector General)

นายมงคล วิมลรัตน์
(Mr. Mongkon Wimonrat)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
(Assistant Permanent Secretary)

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
(Mr. Anan Wongbenjarat)
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
(Director General for Department of Tourism)

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
(Dr. Niwat Limsukniran)
อธิบดีกรมพลศึกษา
(Director General for Department of Physical Education)

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง
(Mr. Pariwat Wannaklang)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(President National Sports University)

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี
(Dr. Gongsak Yodmanee)
ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
(Governor for Sports Authority of Thailand)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร
(Mr. Yuthasak Supasorn)
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(Governor for Tourism Authority of Thailand)

พลตำรวจโท นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
Pol.Lt.Gen.Nitat Limsiripan
(Commissioner of Tourist Police Bureau)

 

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ
(Mr. Chuwit Mitrchob)
รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Acting Director of Designated Areas for Sustainable 
Tourism Administration (Public Organization)