ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนภูมิภาค

21 ม.ค. 2564      565 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางปุณณานันท์  ทองหยู
ท่องเที่ยวและกีฬาจ้งหวัดยะลา

นายพรประสิทธิ์  เล็กสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์  เขี้ยวแก้ว
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา

นายยงยุทธ ใหม่เสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ 
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส