จำนวนประชากรจังหวัดยะลา

22 ม.ค. 2564      1637 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

  

ประชากรจังหวัดยะลา
รายละเอียด  ชาย   หญิง   รวม 
แยกตามเพศ 267,919 270,683 538,602
แยกลักษณะสถานะของบุคคล      
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 266,305 269,512 535,817
     - ผู้ที่มีสัญชาติไทย 265,685 268,898 534,583
     - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 620 614 1,234
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลาง) กำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 1,430 999 2,429
     - ผู้ที่มีสัญชาติไทย 1,305 864 2,169
     - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 125 135 260
ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 184 172 356
     - ผู้ที่มีสัญชาติไทย 184 172 356
     - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 0 0 0

** ข้อมูลจากสติถิทางทะเบียน