แผนการดำเนินงาน

26 ม.ค. 2564      357 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

แผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ

สถานที่จัดกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

มนต์เสน่ห์ยะลา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

3,300,000.-

เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

มกราคม 2564

เลื่อนการจัดกิจกรรม

2

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

มหกรรมท่องเที่ยวผลไม้และของดีเมืองเบตง

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 1 :
จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

1,070,000.-

อำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

มีนาคม 2564

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 2 :
มหกรรมฤดูกาลงานผลไม้และของดีเมืองเบตง

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

2,300,000.-

อำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

สิงหาคม 2564

 

 

6,670,000.-

 

 

 

 

แผนการดำเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ

สถานที่จัดกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

1

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 9

กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต

กรมพลศึกษา

120,840.-

จังหวัดสตูล

20 – 30 พ.ย. 64

 

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมย่อยที่ 1 :
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบคัดเลือกระดับจังหวัด

กรมพลศึกษา

3,001,800.-

สนามกีฬาภายในเขต
จังหวัดยะลา

รับสมัคร : ก.พ. 64

แข่งขันฯ : มี.ค. – ก.ค. 64

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 2 :
จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยรอบคัดเลือกระดับจังหวัด

กรมพลศึกษา

250,000.-

สนามมวยชั่วคราว
ภายในเขตจังหวัดยะลา

รับสมัคร : มิ.ย. 64

แข่งขันฯ : ก.ค. 64

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 3 :
จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกระดับจังหวัด

กรมพลศึกษา

120,000.-

สนามกีฬาภายในเขต
จังหวัดยะลา

รับสมัคร : เม.ย. 64

แข่งขันฯ : พ.ค. 64

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 1 :
จัดการแข่งขันกีฬาเปตองรอบคัดเลือกระดับจังหวัด

กรมพลศึกษา

120,000.-

สนามเปตอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตยะลา

รับสมัคร : เม.ย. 64

แข่งขันฯ : พ.ค. 64

 

3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

กรมพลศึกษา

436,000.-

อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

วันที่ 4 ก.ค. 64

 

4

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 จังหวัดยะลา

การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 12, 14, 16, และ 18 ปี

กรมพลศึกษา

321,000.-

สนามกีฬาภายในเขต
เทศบาลนครยะลา

รับสมัคร : ก.พ. 64

แข่งขันฯ : พ.ค. 64

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์โควิด-19