ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5 เม.ย. 2564      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอยะหา จังหวัดยะลา
          นายนาซีร สนิ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ แหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ และธรรมชาติเขาปาเร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา เป็นประธานในที่ประชุม