ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3 เม.ย. 2564      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 3 เม.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

          นายนาซีร สนิ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ โดยมีนายสิรภพ. ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศาลาดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีฯ